•  +98 21 88 65 91 50
  •  No JavaScript !!!

برچسب انرژی

energylabel_image

برچسب انرژی، رده مصرف انرژی ساختمان را تعیین می‌کند. در برچسب‌های انرژی ویژه ساختمان‌ها، همانند برچسب مربوط به لوازم الکتریکی، رده‌های انرژی مصرفی ساختمان از A تا G درجه‌بندی شده‌اند. به طوری كه رده A نشان دهنده بيشترين بازدهی و رده G نشان دهنده كمترين بازدهی انرژی ساختمان است.

برچسب انرژی به متقاضیان اين امكان را می‌دهد تا بر اساس رتبه انرژی، ساختمانی را برای سكونت انتخاب كنند كه هزينه بهره‌برداری كمتری از لحاظ مصرف انرژی دارد. توجه به برچسب انرژی ساختمان، سازندگان را نيز به ساخت ساختمان‌های با كيفيت‌تر ترغيب می‌کند.

این شرکت، برچسب انرژی ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی را به ترتیب طبق استاندارد ملی به شماره‌های 14253 و 14254 صادر می‌کند.