•  +98 21 88 65 91 50
  •  No JavaScript !!!

آموزشهای تخصصی

با توجه به عدم وجود شناخت کافی نسبت به اصول و روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و محدود بودن اطلاعات آکادمیک و کاربردی در این خصوص، شرکت مهندسین مشاور انرژی نواندیش، در سال 1380 ، برای اولین بار در کشور، اقدام به طراحی و برگزاری دوره‌های تخصصی (تئوری و عملی) با محوریت انرژی کرد.

مطالب ارایه شده در دوره‌های آموزشی این شرکت، جنبه‌های مختلف مرتبط با مصرف انرژی، شامل مباحث اقتصادی، فنی و مهندسی را در برمی‌گیرد. مخاطبان این دوره‌ها مدیران، کارشناسان و تکنسین‌های کلیه واحدهای تولیدی، در بخش‌های مختلف (تولید، تعمیر و نگهداری، مهندسی و ...) می‌باشند.

در حال حاضر، این شرکت، در کنار سایر خدمات تخصصی آمادگی دارد تا بنا به درخواست سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی، دوره‌های آموزشی تخصصی با محوریت بهینه‌سازی انرژی را ارایه کند.